본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Thông tin du lịch

Di sản văn hóa quốc gia

di vật của thương nhân (di vật của sở thương vụ quận 6 Hong Ju)
di vật của thương nhân (di vật của sở thương vụ quận 6 Hong Ju)
 • Số di sản : Số 30 di sản văn hóa dân tộc quan trọng (24/07/1992)
 • Địa điểm : 508-4, thông Ong Am, xã Kwang Cheon, quận Hong Sung, Chung Nam
Nhà cổ Om Chan
Nhà cổ Om Chan
 • Số 231 di sản văn hóa dân tộc quan trọng (9/2/1996)
 • 29, thôn No Wun, xã Hong Puk, quận Hong Sung, Chung Nam
Tranh treo đức Phật
Tranh treo đức Phật
 • Designation No.: Số 1262 báu vật (08/08/1997)
 • Address: 81-3 thôn Shin Kyong xã Hong Puk, quận Hong Sung, Chung Nam
Nhà kiểu tương hợp
Nhà kiểu tương hợp
 • Designation No.:Số 198 di sản văn hóa dân tộc quan trọng (24/12/1984)
 • Address:309 thôn San Sung, xã Jang Gok, quận Hong Sung, Chung Nam
Sảnh chính điện Go San Hong Sung
Sảnh chính điện Go San Hong Sung
 • Designation No.: Số 399 báu vật (02/09/1963)
 • Address : Điện Go San, 492 thôn Moo Rang, xã Gyol Sung, quận Hong Sung, Chung Nam
Tượng Phật trên đá thôn Shin Kyong, Hong Sung
Tượng Phật trên đá thôn Shin Kyong, Hong Sung
 • Designation No.: Bảo vật số 355 (21/1/1963)
 • Address : 81-1 làng thôn Shin Kyong, xã Hong Buk, quận Hong Sung, Chung Nam Hong Sung
Trụ đỡ cột cờ
Trụ đỡ cột cờ
 • Designation No.:Bảo vật số 538 (07/07/1971)
 • Address:số 105-7 thôn Oh Kwan, xã Hong Sung, quận Hong Seong, Chung Nam
Thành làng Hong Ju (cửa Jo Yang, cửa Hong Ju Ah, vọng các Yeo Ha, điện Am Hye)
Thành làng Hong Ju (cửa Jo Yang, cửa Hong Ju Ah, vọng các Yeo Ha, điện Am Hye)
 • Designation No.: Di tích lịch sử số 231 (14/10/1972)
 • Address: số 98, thôn Oh Kwan, xã Hong Seong, quận Hong Seong, Chung Nam
Khu mộ Hong Ju Wui Sa ở Hong Sung
Khu mộ Hong Ju Wui Sa ở Hong Sung
 • Designation No.: Di tích lịch sử số 431 (17/08/2001)
 • Address: Số 124-2 thôn Dae Gyo, xã Hong Seong, Chung Nam
HGiảng đường trường cấp 3 Hong Seong
HGiảng đường trường cấp 3 Hong Seong
 • Designation No.: Di sản văn hóa đăng ký số 272 (19/9/2006)
 • Address: Thôn Dae Gyo, xã Hong Seong, quận Hong Seong, Chung Nam