본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Giới thiệu về Hongseong

Han Yong Un

Han Yongwun
Han YongUn 1879~1944
Man Hae Han Yong Un ngày 29 tháng 8 năm 1879 (Cao Tông 16) ở thung lũng Jambang khu Bakcheol làng Seonggogk xã Gyeolseong ông sinh ra là thứ nam phụ thân Han Eung Jun là con cháu của Han Myeong Bo của họ Han ở Cheongju quận Seowon và mẫu thân họ Bang ở Onyang.

Khi còn nhỏ ông là Yu Cheon, tên thật là Jeong Ok, tên phật là Yong Un, tên phật sau khi mất là Man Hae.

Từ khi 6 tuổi ở trường học làng Seonggok ông đã học Văn học Trung Quốc, năm 9 tuổi đã thông đạt Văn lý, ông được nhiều người ca ngợi gọi là thần đồng.

Năm 1911 thống đốc Joseon công bố Lệnh Sachal Triều tiên Phật giáo của nước ra phụ thuộc vào Phật giáo Nhật Bản và đã mở ra cuộc vận động phản đối để nắm vững quyền lợi về các đền, chùa, ông đã trưc tiếp viết ra “Luận duy tân Phật giáo Triều Tiên” và đã chỉ đạo cuộc cải cách của giới Phật giáo. Năm 1919 ông đóng vai trò là người đứng đầu đại diện cho 33 đại biểu dân tộc đọc Tuyên ngôn độc lập, sau khi đọc to bản Tuyên ngôn độc lập ông đã bị cảnh sát bắt và trong khhi bị giam cầm ở nhà tù chính ông đã viết “Cuốn sách độc lập

Năm 1926 ông đã xuất bản tập thơ “Sự im lặng của người” với 88 bài thơ với ý chí ngẩng cao đầu ông không một chút thỏa hiệp nào với quân Nhật vì độc lập của tổ quốc hiến thân mình và đã từ trần tại Simujang phường Seonbuk Seoul ngày 26 tháng 9 năm 1944.

Mộ của ông đặt ở đỉnh khu Mangu quận Jungrang Seoul và được an táng cùng với vợ họ Yu. Huyện Hongseong đã tu sửa ngôi nhà nơi ông sinh ra và xây dựng từ đường ở làng Seonggok xã Gyeolseong.