본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Giới thiệu về Hongseong

Seong Sam Mun

Seong Sammun
Seong Sammun1418~1456
ới ý định phục vị cho vua Đoan Tông được chọn là Jeolsin đại diện cho vương triều Joseon bằng cái chết của người đã nuôi dưỡng ông.

Quê gốc của ông ở Changyeong tên tự là Geun Bo-Nul Ong, hiệu là Mae Juk Heon. Thụy hiệu là Chung Mun, cha thân sinh là sư trụ trì. Quê ngoại ở Hongju có giai thoại truyền lại rằng khi sinh ông ra ở Noeul nghe thấy 3 lần câu hỏi “Đã sinh chưa” từ trên trời nên đã đặt tên cho ông là Sam Mun.

Năm 1435 (Thế Tông 17) ông đã thi đỗ Saeongwonsi , năm 1438 ứng thi Siknyeonsi và đã thi đỗ. Sau khi được chọn làm Cử nhân điện Jibhyeon bằng tên của vua Thế Tông khi tạo ra Hunminjeongeom ngoài ra còn có Jeong In Ji, Sin Suk Ju, Choi Hang, Park Paeng Nyeon, Lee Gae v..vv Đặc biệt, cùng với Sin Suk Ju lúc đó đi đi lại lại đến 13 lần tới Hwang Chan cử nhân hàn lâm của nhà Minh đang bị lưu đày ở Liêu Đông học chính xác Ngữ âm, theo Sứ thần nhà Minh đi đến đất của nhà Minh nghiên cứu chế độ giảng dạy và ngữ âm đến năm 1446 đã cống hiến lớn vào việc công bố Hunminjeongeom.

Năm 1445 đại tướng Suyang đã cướp ngôi vị của cháu mình là Đoan Tông, Seong Sam Mun cùng cha mình là Seong Seung và Lee Gae, Ha Wi Ji, Yu Eung Bu, Park Pyeong Nyeon, Yu Seong Won định phục vị cho vua Đoan Tông nhưng đã bị thất bại và bị tội tử hình phanh thây và thảm họa giết cả gia đình.

Năm 1691 (Túc Tông 17) ông được phục chức quan, năm 1758 (Anh Tổ 34) lấy thụy hiệu là Chung Mun và được trao sau khi chết lên bản khắc. năm 1676 (Túc Tông 2) Lee Ryang và Yu Rim Deung của Hoseo xây dựng tư đường gần nhà cũ của thầy và mong muốn đưa người nuôi dưỡng đến ở cùng, trong nước được gọi là trường học Nok Un, sau này đổi tên là No Eun. Huyện Daewon đã laoij bỏ trường dựa tên Lệnh loại bỏ các trường học, sau đó các nho sinh đã mang bài vị của gọi là “Noeundan” và làm lễ thờ.

He was posthumously reinstated to his post in 1691, and was promoted to the position of Minister of Interior in 1758 (34th year of King Yeongjo's reign). He was also given a posthumous epithet of Chungmun. In 1676 (2nd of year of King Sukjong's reign), Confucian scholars from Iryang and Hoseo built a shrine close to his old house, and requested the government to dedicate it to the Four Loyal Subjects. The government named the shrine the Nogeun Seowon (Seowon meaning a memorial hall for Confucianist services to honor distinguished scholars and statesmen) and later renamed it as Noeun. It was then closed by Heungseondaewongun’s ordinance to close down seowons Afterward, Confucian scholars set up the tablets of the Four Loyal Subjects and named it Noeun-dan Altar, where memorial services were held.

Năm 1954 tu sửa bàn thờ ở Go Cheok Hyeon Chang Hoe , ở hội đồng giám hộ Noeundan làm lễ cúng vào âm lịch ngày 16 tháng 9.