본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

hỗ trợ công nghiệp

Chính sách đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài

Hướng dẫn đầu tư

Giao thong thuận tiện và đất giá rẻ

ACách vùng đô thị Seoul 1,5 tiếng, cách những vùng chính của Hàn Quốc 2 tiếng, giá đất bằng 1/10 giá đất khu vùng đô thị Seoul

Tiềm năng phát triển sau này

Khu đô thị Do Jong, Thành phố Sê Jong, công trình đướng sắt bờ biển phía Tây, công trình đường cao tốc bờ biển phía Tây thứ 2

Nguồn nhân lực ổn định, môi trường sống thoải mái

Đại học Chong Un, Đại học Hye Jeon, Korea Polytechnic College; môi trường sống hài hòa với thiên nhiên

Uư đãi tối ưu cho các doanh nghiệp chuyển đến

Hỗ trợ từ nguồn chi tiêu của Chính phủ (căn cứ hỗ trợ : Bộ Công Thương và Tài nguyên đề xuất)

Hỗ trợ doanh nghiệp từ vùng đô thị Seoul chuyển đến Trường hợp chuyển đến toàn bộ hoặc từng phần cơ sở hoạt động độc lập như hoạt động trên 3 năm tại vùng đô thị Seoul, trụ sở chính có trên 30 lao động chính thức, nhà máy, viện nghiên cứu.v.v Hỗ trợ doanh nghiệp mới, doanh nghiệp mở rộng

Trường hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên 3 năm tại Hàn Quốc trong ngành thu hút đầu tư, ngành đi đầu khu vực, ngành nghề đặc biệt, có tổng vốn đầu tư mới là 1 tỷ, có trên 10 nhân viên chính thức hoặc trường hợp doanh nghiệp lớn đầu tư mới trên 30 tỷ và đạt 70 điểm đánh giá.

Uư đãi tối ưu cho các doanh nghiệp chuyển đến - Loại hình hỗ trợ, Doanh nghiệp từ vùng đô thị Seoul, Doanh nghiệp mới, mở rộng
Loại hình hỗ trợ Doanh nghiệp từ vùng đô thị Seoul Doanh nghiệp mới, mở rộng
Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp trung bình Doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp lón (cơ sở mới) Doanh nghiệp trung bình Doanh nghiệp vừa và
Khoản hỗ trợ ổn định - Dưới 10% chi phí đầu tư ổn định Dưới 30% chi phí đầu tư ổn định - - -
Khỏan hỗ trợ đầu tư Dưới 6% chi phí đâu tư thiết bị Dưới 9% chi phí đầu tư thiết bị Dưới 12% chi phí đầu tư thiêt bị Dưới 6% chi phí đâu tư thiết bị Dưới 9% chi phí đầu tư thiết b Dưới 12% chi phí đâu tư thiết bị

Hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương (căn cứ hỗ trợ : quy định thúc đẩy thu hút đầu tư doanh nghiệp trong nước của Chung Chong Nam-Do, quy định về thúc đẩy thu hút đầu tư doanh nghiệp của Hong Seong – Gun)

 • Hỗ trợ di dời cụm doanh nghiệp
  • Đối tượng : trường hợp 2 doanh nghiệp trở lên có vốn đầu tư (đầu tư đất đai, công trình) vượt quá 5 tỷ won và có 30 nhân viên chính thức trở lên.
  • Tiêu chuẩn hỗ trợ : Vốn đầu tư đến 5 tỷ
  • Mức hỗ trợ : Tối đa đến 500 triệu
 • Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn
  • Đối tượng : Vốn đầu tư trên 100 tỷ won hoặc trên 300 lao động chính thức
  • Tiêu chuẩn hỗ trợ : Giống như hỗ trợ từ chi tiêu chính phủ
  • Mức hỗ trợ : Tối đa lên đến 2 tỷ won
 • Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mới và doanh nghiệp mở rộng
  • Đối tượng : Vốn đầu tư trên 300 tỷ won hoặc có trên 20 lao động chính thức, nhà máy về ngành mũi nhọn
  • Tiêu chuẩn hỗ trợ : Giống như hỗ trợ từ ngân sách Chính phủ
  • Mức hỗ trợ Tối đa lên đến 2 tỷ won
 • Hỗ trợ đặc biệt về trang thiết bị cơ sở
  • Đối tượng : Nhà máy mới, nhà máy mở rộng hoặc nhà máy về ngành mũi nhọn có vốn đầu tư trên 2 tỷ won hoặc có trên 10 lao động chính thức
  • Tiêu chuẩn hỗ trợ : 50% chi phí xây dựng cơ sở, tối đa 100 triệu won

Chính sách đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài

Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (Căn cứ hỗ trợ : Luật xúc tiến đầu tư nước ngoài)

Đối tượng hỗ trợ

 • Đầu tư với quy mô trên mức nhất định theo Pháp lệnh thi hành Luật xúc tiến đầu tư nước ngoài
 • Dịch vụ hỗ trợ công nghiệp hoặc dự án có công nghệ cao theo Pháp lệnh thi hành Luật hạn chế thuế đặc biệt
 • Dự án được công nhận là cần thiết để hình thành ngành công nghiệp đặc thù của khu vực
 • Mức hỗ trợ : dưới mức đầu tư của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài