본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Giới thiệu về Hongseong

Choi Yeong

Choi Young
Choi Young1316~1388
Là một danh tướng tể tướng thời Goryeo, quê gốc ở Dongju, thế tôn đời thứ 5 của Pyeong Chang Sa Yoo Cheong (惟淸), con trai của Sa Hyeon Kyu Cheong Won Chik (元直)ông được nói rằng sinh ra tại Hongjujeokdong (nay là làng Noeun, Hongbuk, Hongseong).

Vào năm 1325 (Cung Mẫn Vương 1) đã dẹp loạn nạn Joilseon. Năm 1385 đã sử dụng chiến thuật phục binh và công phá quân Nhật xâm lược vào Oyepo bằng 400 chiếc thuyền. Năm 1359 4 vạn quân địch khăn đỏ xâm lược, để khiến Seogyeong bị thất thủ ông đã cùng vài tướng soái tấn công quân địch. Năm 1361 10 vạn quân địch khăn đỏ lại xâm lược lần nữa, để khiến Gaegyeong bị thất thủ năm sau đó ông cùng với An U – Lee Bang Sil đã đẩy lùi quân địch và giành lại được Gaegyeong. Năm 1367 (U Vương 2) quân xâm lược Nhật Bản đã xâm chiếm vào chùa Gaetae, ông đã tự nguyện xuất chinh dù cơ thể già yếu ở Hongsan đã tấn công thật lớn vào quân Nhật Bản và với chiến công đó ông đã trở thành Buwongun của Cheolwon. Năm 1378 quân Nhật Bản xâm chiếm vào Seungcheon ông cùng với Lee Seong Gye – Yang Baek Yeong đã tấn công vào quân địch. Năm 1384 ông đã trở thành Panmun.

Năm 1388 nhà Minh của Trung Quốc thông báo xây dựng của Cheolryeongwi lệ thuộc vào Liêu Đông phía tây – phía đông và phía bắc, quyết tâm chinh phục Liêu Đông ông trở thành tổng đốc 8 tỉnh cùng với nhà vua đi đến Pyeongyang giám sát cổ vũ quân sĩ, mặt khác, tướng tả Jo Min Su bắt tướng hữu Lee Seong Gye chinh phạt Liêu Đông bằng 38,800 quân sĩ, Lee Sang Gye đã thuyết phục Jo Min Su cuối cùng cuộc chinh phạt đã kết thúc bằng thất bại bằng sự rút quân ở tỉnh Eowihwa. Ông đã bị bắt bởi Lee Seong Gye bị đầy ải đên quận Gobong (nay là Goyang), khi bị chuyển lại đến Hampo (Masan ngày nay) – Chungju thì bị áp giải tới Gaegyeong và sau khi giam tại Sungunok tháng 12 năm đó ông bị chém đầu.

Những người dân Gaegyeong khi biết tin này đã buồn bã đóng cửa hàng, người ta nói tất cả bách tính đã khóc. Lee Seong Gye đã xây dựng nên vương triều mới trong 6 năm ông lấy thụy là Mumin để an ủi các linh hồn. Người ta nói là cỏ không mọc trên mộ của ông ở phường Daeja quận Deokyang thành phố Goyang tỉnh Gyeonggi nên được gọi là “Mộ đỏ”.