본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ khẩn cấp

Hỗ trợ khẩn cấp

Cho biết các thông tin hỗ trợ khẩn cấp cho người nước ngoài tại Hàn quốc và người kết hôn di trú về bạo hành và bạo lực gia đình.

Tổng Đài Danuri 1577-5432 (tính đến tháng 4, 2014)

Tổng Đài Danuri 1577-5432 (tính đến tháng 4, 2014) - Đối tượng, Nội dung, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Liên hệ Bộ ngành liên quan
Các gia đình đa văn hóa sống tại Hàn Quốc
 • Thông tin về đời sống tại Hàn Quốc, tư vấn khủng hoảng và hỗ trợ khẩn cấp, thông dịch hàng ngày và điện thoại 3 chiều, và tư vấn cho nạn nhân kết hôn quốc tế được cung cấp bằng 13 thứ tiếng* dành cho các gia đình đa văn hóa cư trú tại Hàn Quốc.
  * Tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Tagalog (tiếng Philippin), tiếng Mông Cổ, tiếng Nga, tiếng Thái, tiếng Khmer(tiếng Campuchia), tiếng Nhật, tiếng Uzbekistan, tiếng Lào, tiếng Nepal

  Kết hợp với trung tâm hỗ trợ khẩn cấp dành cho phụ nữ nhập cư (1577-1366). Gọi điện dùng đường dây nóng đã có (1577-1366)

 • Dịch vụ tư vấn khẩn cấp và bảo vệ khả dụng 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm để hỗ trợ nạn nhân bạo hành gia đình, bạo hành tình dục, hoặc mại dâm.
 • Sau dịch vự tư vấn, sự hỗ trợ cần thiết sẽ được cung cấp thông qua sự hợp tác với các tổ chức liên quan (trung tâm hỗ trợ các gia đình đa văn hóa quốc gia, trung tâm tư vấn về bạo hành gia đình, trung tâm tư vấn về bạo hành tình dục, cơ sở bảo vệ nạn nhân bạo hành gia đình, cảnh sát, luật sư, bệnh viện, tổ chức phụ nữ, tổ chức phúc lợi, trung tâm hỗ trợ Một Cửa trong các bệnh viện toàn quốc, v.v.)
 • Trung tâm chính tại Seoul (đường dây nóng đại diện): 1577-5432
 • Các trung tâm Khu vực
  • Suwon: 031-257-1841
  • Daejeon: 042-488-2979
  • Gwangju: 062-366-1366
  • Busan: 051-508-1366
  • Gyeongsangbuk-do Gumi: 054-457-1366
  • Jeollabuk-do Jeonju: 063-237-1366
Bộ gia đình phụ nữ

Thực hiện tư vấn những khiếu nại liên kết chính phủ

Thực hiện tư vấn những khiếu nại liên kết chính phủ - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người nước ngoài cư trú tại Hàn quốc Tư vấn giải đáp khó khăn, hỗ trợ pháp luật miễn phí, kiểm tra sức khỏe miễn phí Không có thủ tục đăng kí riêng (Tham gia tự do ) Gọi 1345 không cần mã vùng Bộ Tư pháp

Số ĐT khẩn cấp

Số ĐT khẩn cấp - Tên tổ chức, Số điện thoại, Môtả
Tên tổ chức Số điện thoại Môtả
Cứu hỏa, cấp cứu và cứu hộ 119 Xử lý các tình huống tai nạn và thiên tai (24 giờ/ngày)
Cảnh sát 112 Xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, bạo lực học đường và các vấn đề liên quan đến tội phạm (24 giờ/ngày)
Bạo lực học đường/bạo hành phụ nữ 117 Cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện tại chỗ 24/24 hoặc liên hệ với các tổ chức phi chính phủ đối với các trường hợp giải cứu khẩn cấp, điều tra hoặc các dịch vụ liên quan đến pháp lý khi nhận được tờ trình liên quan đến bạo lực học đường/gia đình, xâm hại tình dục hoặc buôn bán người.
Trung tâm cấp cứu và thông tin về bệnh viện 1339 Thu thập thông tin từ hệ thống hỗ trợ y tế khẩn cấp xuyên suốt 12 khu vực của Hàn Quốc để cho xe cứu thương đến xử lý và còn cung cấp thêm một số dịch vụ bổ sung khác (24 giờ/ngày)
Trung Tâm Hỗ Trợ Về Xâm Hại Tình Dục Hàn Quốc 02-338-5801~2 Cung cấp dịch vụ tư vấn đối với các nạn nhân của xâm hại tình dục (các ngày trong tuần từ 10:00 đến 17:00)
Cơ Quan Quốc Gia Về Bảo Vệ Trẻ Em 1577-1391 Tiếp nhận các tờ trình về xâm hại trẻ em và cung cấp dịch vụ tư vấn (24 giờ/ngày)