본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Thông tin du lịch

Thành Hong Ju và vọng các Yeo Ha

Thành Hong Ju và vọng các Yeo Ha

Thành Hong Ju và vọng các Yeo Ha

Thành Hong Ju bao quanh tòa nhà Hong Ju là cửa ngõ phía biển Tây, dài 1.772m những hiện tại chỉ còn 810m tường thành ở phía Nam. 36 tòa nhà và hội quán tạo nên thành Hong Ju đã bị phá hủy trong thời kỳ Nhật trị, hiện chỉ còn cửa Jo Yang, cửa Hong Ju Ah, đình An Hye, vọng các Yeo Ha.

Người ta không biết chính xác thành Hong Ju được xây dựng khi nào nhưng theo kết quả điều tra, thành đất phía sau tòa nhà lịch sử thành Hong Ju được xây vào đầu thời Na Mal và vào đầu thời Cho Sun, để phòng ngự từ cửa We Gu người ta đã cho xây thành đá và đã trải qua vài lần xây lại. Năm 1870, thành đã được xây dựng lại bởi Han Wung Phil mục sư ở Hong Ju. Nơi đây đã chứng kiến những sự kiện lịch sử như Nhật Bản xâm chiếm Hàn Quốc, chiến tranh với Lee Mong Hak, cuộc kháng chiến của nông dân, việc bức hại đạo thiên chúa.v.v. và là nơi Min Jong Sik, Lee Seo Young tập hợp nghĩa binh và nổ ra cuộc chiến phản đối ký kết Hiệp ước bảo hộ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thánh đường Am Hwa của tòa nhà Hong Ju là 1 trong 4 tòa nhà của Chung Chong Do được xây dựng năm 1896 bởi mục sư của Hong Ju là Lee Sung Wu và có vọng các Yeo Ha nổi trên mặt nước là nơi bàn chính sự và nghỉ ngơi của các mục sư Hong Ju. Ngoài ra còn có cửa Hong Ju Ah là cửa thành của Hong Ju quán và có cây du được trồng trong vườn đề kỷ niệm quốc sư trở thành vương sư

  • Thành Hong Ju và vọng các Yeo Ha1
  • Thành Hong Ju và vọng các Yeo Ha2