본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Giới thiệu về Hongseong

Mảnh đất của những người tử đạo vì Thiên chúa giáo

Mảnh đất của những người tử đạo vì Thiên chúa giáo
Mảnh đất của những người tử đạo vì Thiên chúa giáo

Đặc điểm và sự du nhập của đạo Thiên chúa

Vùng Naepo được tạo nên bởi địa hình nhô ra tới biển nên các bến cảng rất phát triển ở mọi nơi đóng vai trò là ngã rẽ vận chuyển nước máy. Tính mở cửa và tính đa dạng của văn hóa biển đã mang tới sự du nhập của đạo Thiên chúa thời kỳ đầu và sự phổ biến rộng rãi nhanh chóng của nó, một lý do khác cũng là do sự xâm lược của các cường quốc phương tây vào khu vực Naepo này, tìm kiếm đối sách của thời Joseon về việc này đã chèn ép đạo Thiên chúa, đã tạo ra Đức cha Andrea Kim Dae Geon, Đức cha Thomas Choi Yang Eob mục sư người Triều Tiên thời kỳ đầu sinh ra ở vùng Naepo này.

Di tích lịch sử đạo Thiên chúa

Ý nghĩa của đạo Thiên chúa ở vùng Naepo

Trước khi đạo Thiến chúa được đưa vào chính thức ở vùng Naepo này thì được biết đến rộng rãi giống như Hong Yu Han một mình sinh hoạt tín ngưỡng. Giữa thời điểm này năm 1748 Yeosaul (làng Sinjong, xã Sinam, huyện Yesan, tỉnh Chungnam) xuất thân Jon Chang với tên gọi “Rudobico Gonzaga” nhận lễ rửa tội và quay trở về quê hương trở thành tín đồ đầu tiên. Từ khi này, tín ngưỡng được lan truyền rộng rãi ở Naepo, sau đó các tín đồ của Naepo đi đến các vùng khác với viêc truyền đạo Thiên chúa trở thành “sự gieo hạt của tín ngưỡng”.

Sự gieo hạt của tín ngưỡng

Áp dụng các yếu tố quan trọng tổng hợp mang tính xã hội, các nguyên nhân khác như sự phát hiện về bản thân mình của các nhà trí thức, phản động về du học, xu hướng mang tính tiến thủ có khát vọng tu tưởng mới đã tạo ra nhiều người tử đạo nhiều hơn bất cứ khu vực nào khác.

Các loại di tích đạo Thiên chúa

Trong số các di tích đạo Thiên chúa của khu vực Naepo thì di tích của Hongseong được xác nhận có 3 di tích

Nơi sinh và nơi ở của những người tử đạo
Thôn Gyou

Có ý nghĩa vừa là nền tảng của những tử đạo bằng với các nhóm kết bạn tín ngưỡng đạo Thiên chúa vừ a là nơi trung tâm của tín ngưỡng, nơi hoạt động căn cứ, nơi lánh nạn

Gongso

Nhà thờ nhỏ hơn so với nhà thờ chính

  • Sugol (xã Hongdong, huyện Hongseong)
  • Jaegyeonggol (làng Singyeong, xã Hongbuk, huyện Hongseong)
Nơi ở những tử đạo và mộ

Nơi họ cố gắng giữ tín ngưỡng rồi hi sinh mạng sống của mình

  • Hongjuok(tòa nhà Tòa án tối cao cũ)

Di tích đạo Thiên chúa

Các khu vực thuộc vùng Naepo của tỉnh Chungcheong như Hongseong, Yesan, Seosan và Boryeong là nơi bị đàn áp vì có nhiều tín đồ đạo Thiên chúa xuất hiện sớm. Năm Chính Tổ thứ 15 (1791) tháng 11 ở trong ghi chép hoàng cung có viết nơi mà전승지(承旨) Lee Su Ha sống là quận Boryeong đang nổi lên tà học (邪學) , chính phủ lúc bấy giờ đã trừng phạt hơn 10 nữ nhân nhưng được cho là không có hiệu quả. Vào năm Chính Tổ 18 (1794) Đức cha Cheong In đã nhập cảnh, vừa sống ở Seoul vừa đi đến các vùng địa phương một cách bí mật để thực hiện hoạt động truyền giáo, vào lúc đó, có ghi chép đã đi qua các vùng Yeonsan và Gosan, Nampo của Hoseo, Onyang, Naepo.

Dù vậy, khu vưc Naepo có bao gồm huyện Hongseong thì trước đó đạo Thiên chúa đã phát triển rộng rãi, đã tạo ra những vị Đức cha đầu tiên của nước ta như Đức cha Kim Dae Geon của Dangjin và Đức cha Choi Yang Eob của Cheongyang, cùng lúc đó Dangjin trở thành nơi ở của các tín đồ tốt nhất ở nước ta.

Giống như khu vưc Naepo có bao gồm huyện Hongseong vào thời điểm đó đạo Thiên chúa tiếp tục được lan rộng hơn, từ năm Chính Tổ 11 (1787) những dấu hiệu đàn áp đã bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc đó, cuộc Đàn áp năm Tân Dậu (1801), Đàn áp năm Ất Hợi (1815), Đàn áp năm Kỷ Hợi-Bính Ngọ (1839-1846),tới tận Đàn áp năm Bính Dần (1866) trải qua hơn 90 năm đàn áp nhiều tín đồ đã bỏ trốn đến vùng núi non hẻo lánh hoặc chuyển đến một nơi thật xa.

Qua nhiều lần đàn áp, tín đồ ở vùng Naepo được ghi chép nam có 331 người, nữ có 103 người tổng số đạt đến 434 người, đây là con số 25% số người tử đạo trên toàn quốc lúc bấy giờ. Trong số đó, ở huyện Hongseong (lúc đó là Hongju và Gyeolseong) nhìn vào số tín đồ tử đạo, vào cuộc Đàn áp Tân Dậu có 6 người, cuộc Đàn áp Ất Hợi có 1 người, cuộc Đàn áp Kỷ Hợi-Bính Ngọ có 6 người, và cuộc Đàn áp Bính dần lên tới 117 người.

Đạo Thiên chúa ở huyện Hongseong bây giờ thuộc trong Đại truyền giáo, năm 1950 Thánh đường Hongseong được xây dựng lần đầu tiên và đến năm 1968 thì thánh đường Gwangcheon được xây dựng.

Tình hình đạo Thiên chúa ở huyện Hongseong (tiêu chuẩn năm 2020)

Tình hình đạo Thiên chúa ở huyện Hongseong (tiêu chuẩn năm 2020) – Thánh đường Hongseong, Số tín đồ (người), Số người giảng dạy(người), Địa chỉ
Thánh đường Hongseong Số tín đồ (người) Số người giảng dạy(người) Địa chỉ
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
Thánh đường Hongseong 2,540 1,065 1,475 4 2 2 552-11 thôn Goap, thị trấn Hongseong
Thánh đường Gwangcheon 857 357 500 3 1 2 380 làng Sinjin, thị trấn Gwangcheon