본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tin cư trú, nhập quốc tịch

Thông tin cư trú, nhập quốc tịch

Thông tin về các thủ tục di trú, từ đăng ký cư trú đến thủ tục nhập tịch.

Phương pháp đăng kí & Liên hệ

Phương pháp đăng kí & Liên hệ - Phương pháp đăng kí,Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Đăng kí tại phòng quản lí xuất nhập cảnh www.hikorea.go.kr ☎ 1345 Bộ Tư pháp

Đăng ký cho người nước ngoài

Đăng ký cho người nước ngoài - Đối tượng, Nội dung
Đối tượng Nội dung
Vợ hoặc chồng của một công dân Hàn Quốc (F-6-1) Áp dụng cho người nước ngoài đăng ký tại văn phòng của cục nhập cư (hoặc các văn phòng đại diện) quản lý khu vực lưu trú của cá nhân đó trong vòng 90 ngày kể từ khi đến Hàn Quốc với visa kết hôn theo diện di trú (F-6-1) Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.hikorea.go.kr
Người nhận con nuôi (F-6-2) Áp dụng cho người nước ngoài đăng ký tại văn phòng của cục xuất nhập cảnh (hoặc các văn phòng đại diện) quản lý khu vực lưu trú của cá nhân đó trong vòng 90 ngày kể từ khi đến Hàn Quốc với visa kết hôn theo diện di trú (F-6-2)

Gia hạn thời gian tạm trú

Gia hạn thời gian tạm trú - Phân loại, Đối tượng, Chi tiết
Classification Subject Details
Giấy phép gia hạn thời gian tạm trú đối với vợ hoặc chồng của một công dân Hàn Quốc (F-6-1) Cấp cho vợ hoặc chồng của một công dân Hàn Quốc Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
www.hikorea.go.kr
Cấp cho người hiện đang sống ly thân, đang chờ quyết định ly hôn và người có vợ hoặc chồng hiện đang mất tích
Giấy phép gian hạn thời gian tạm trú đối với người nhận con nuôi (F-6-2) Cấp cho người hiện đang nhận con nuôi (F-6-2)
Giấy phép gia hạn thời gian tạm trú đặc biệt trong trường hợp phải tham gia buổi họp xác định quyền thăm nuôi con Cấp cho người có quyền tham gia buổi họp xác định quyền thăm nuôi con cho một cặp vợ chồng người Hàn Quốc đã được xử ly hôn, hiện đang ở Hàn Quốc và đang có nhiệm vụ giúp đỡ người vợ hoặc người chồng hoàn tất các thủ tục pháp lý.(F-6-1).
Giấy phép gia hạn thời gian tạm trú đối với người đã ly hôn (F-6-3) Cấp gia hạn lần đầu, trường hợp vợ hoặc chồng mang quốc tịch Hàn Quốc của người xin gia hạn qua đời.
Cấp gia hạn lần đầu, trường hợp vợ hoặc chồng mang quốc tịch Hàn Quốc của người xin gia hạn mất tích.
Cấp gia hạn lần đầu, trường hợp người xin gia hạn ly hôn với vợ hoặc chồng mang quốc tịch Hàn Quốc.
Cấp gia hạn, sau lần gia hạn đầu tiên, cho người nước ngoài hiện đang lưu trú tại Hàn Quốc có giấy xác nhận ly hôn (F-6-3).
Giấy phép gia hạn thời gian tạm trú để hoàn tất việc gia đình (F-1-6) Cấp gia hạn thời gian tạm trú để hoàn tất việc gia đình (F-1-6)

Đăng ký cấp giấy phép thường trú (F-5)

Đăng ký cấp giấy phép thường trú (F-5) - Phân loại, Đối tượng, Chi tiết
Phân loại Đối tượng Chi tiết
Vợ hoặc chồng của một công dân Hàn Quốc (F-6), con chưa đến tuổi thành niên của một công dân Hàn Quốc với người nước ngoài (F-2-2) Cấp cho người đã lưu trú ở Hàn Quốc từ 02 năm trở lên và là vợ hoặc chồng hoặc là con chưa đến tuổi thành niên của một công dân Hàn Quốc.

Điểm b trong bảng kê đính kèm 1 28, Điều lệ thi hành của Luật Quản Lý Xuất Nhập Cảnh.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.hikorea.go.kr

Đăng ký nhập quốc tịch

Đăng ký nhập quốc tịch - Đối tượng, Chi tiết
Đối tượng Chi tiết
Các yêu cầu của thủ tục nhập quốc tịch rút gọn (nhập tịch qua kết hôn) www.hikorea.go.kr → www.hikorea.go.kr → Thông tin → Hướng dẫn nhập cư/tạm trú → Quốc tịch/Nhập tịch → Thủ tục nhập tịch (bình thường, rút gọn, đặc biệt) → Tài liệu tham khảo đối với thủ tục nhập tịch rút gọn (nhập tịch qua kết hôn)