본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy định về thải rác thải sinh hoạt

Xin thông báo Rác thải sinh hoạt được thải vào buổi tối (sau khi mặt trời lặn), cấm thải rác vào thứ 7 do chủ nhật Viện mỹ hóa môi trường nghỉ làm. Ngoài ra các quy định về thải rác như dưới đây

Quy định về thải rác thải sinh hoạt - Phân loại, Phân loại trọng lượng theo màu sắc bao đựng rác, Loại rác, Quy định thải
Phân loại Phân loại trọng lượng theo màu sắc bao đựng rác Loại rác Quy định thải
1.Rác đốt Bao màu trắng Giấy, gỗ, cao su, chất tương tự được tổng hợp nhân tạo
  • Cho vào bao rác có hạn chế trọng lượng sau đó buộc bao lại đem thải rác
2. Rác thực phẩm Bao màu xanh Nguyên liệu trước và sau khi chế biến, hoa quả, rau xanh (không bao gồm vỏ cứng, xương động vật)
  • Chắt nước để tránh nước rỉ ra sau đó cho vào bao rác hạn chế trọng lượng và buộc lại đem thải rác
3.Rác không đốt Bao màu vàng Bát, kính, chậu hoa, xương, vỏ cứng, vật kim loại tổng hợp
  • Sau khi cho vào bao rác hạn chế trọng lượng, để tránh bị rách bao thì phải bọc lại bằng báo, nhựa sau đó đem thải rác
4.Rác to Dán nhãn Sofa, giường, đồ gỗ, ghế.v.v. những đồ đạc to
  • xã : mua sticker tại trạm thu thay (Hong Seong– môi trường Hong Ju 634-3999 / Kwan Cheon - môi trường Woori 634-7554) để bỏ rác
  • làng : mua sticker tại làng để bỏ rác