본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hướng dẫn thải đồ điện tử phế thải

Hướng dẫn thải đồ điện tử phế thải - Phân loại, Danh mục, Quy định thải
Phân loại Danh mục Quy định thải
1. Các loại giấy
 • Giấy báo
 • Sách, giấy nhắn, giấy, túi shopping, lịch, giấy bọc
 • Cốc giấy, túi giấy
 • Hộp (giấy kẹo, hộp đựng, hộp bìa cứng khác.v.v.)
 • Không để dính ướt
 • Trải ra và xếp chồng lên nhau sau đó buộc lại
 • Không để lẫn với giáy quảng cáo, mi lông, các chất bẩn khác
 • Loại bỏ nhãn mác bằng ni lông, gáy xoắn của vở
 • ổ hết đồ thừa trong túi, rũ sạch sau đó ấn xẹp xuống, cho vào bao rác hoặc buộc lại để gọn 1 chỗ
 • Bóc bỏ phần bằng ni lông
 • Bóc bỏ băng dính, đinh gim trên hộp sau đó ấn xẹp xuống, buộc lại để dễ vận chuyển
2. Các loại lon
 • Lon thép, long nhôm (chứa thức ăn)
 • Các loại lon khác (đựng gas, thuốc trừ sâu)
 • ổ sạch đồ bên trong, tráng qua 1 lần sau đó ấn bẹp (nếu có thể)
 • Bỏ phần nhựa bên trong và nắp nhựa
 • Cho vào túi (túi ni lông cũng được) sau đó thải rác
 • ục lỗ trên lon để đổ bỏ hết đồ bên trong sau đó mới đem thải rác
3. Các loại chai Chai nước hoa quả và chai khác
 • Sau khi bỏ vỏ chai thì đổ đồ bên trong đi và tráng qua nước rồi mới đem thải rác
 • Không để vật chất bẩn như mẩu thuốc lá vào
 • Sau khi bỏ nắp chai, đổ hết đồ bên trong đi, tráng qua nước và vứt bỏ
 • Chai bia và chai rượu soju có thể bán cho siêu thị
 • Sau khi tráng qua nược thì bỏ riêng không để lãn với chai nước hoa quả
4. Các loại sắt
 • Sắt (sắt như dụng cụ, dây thép, đinh, tấm thép.v.v.)
 • Kim loại không phải sắt (thép, nhôm)
 • Không để lẫn với chất khác sau đó cho vào túi rác buộc lại bằng dây chun.
 • Giống như trên
5. Nhựa
 • Chai PET
 • Vật chứa chất tổng hợp
 • Các lại dùng trong sinh hoạt trong gia đình · Hạn chế với loại nhựa có thêm các chất khác
 • Sau khi bỏ nắp, đổ bỏ chất bên trong và tráng qua nước sau đó thải rác
 • Ép dẹt và thu gọn thể tích nếu có thể và · Không bao gồm các loại chứa nước thải