본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Thông tin du lịch

Di tích lịch sử Seong Sam-mun

Di tích lịch sử Seong Sam-mun

Di tích lịch sử Seong Sam-mun
  • Địa chỉ 114-1, Noeun-ri, Hongbuk-eup, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do

Đây là nơi Seong Sam-mun đã sinh ra và là nơi mà gia đinh mẹ của ông ấy sinh sống.

Seong Sam-mun là một trong sáu vị đại thần chống lại Suyang Daegun (Hoàng tử Suyang), người đã ép cháu trai Danjong của mình thoái vị khỏi ngai vàng để nhường ngôi cho Suyang. Seong Sam-mun, được biết đến với đóng góp đáng kể trong việc tạo ra Hunminjeongeum, với tư cách là một học giả tại Jiphyeonjeon, dưới thời trị vì của Vua Sejong (trị vì từ năm 1418 đến năm 1456), đã bị giết vì lòng trung thành của mình với Danjong.

Năm 1954, Hiệp hội Quảng bá Di tích Cổ Hongseong đã trùng tu lại tế đàn ngoài trời và từ đó đến nay, vào ngày 20 tháng 10 âm lịch, lễ tưởng niệm để tôn vinh Seong Sam-mun luôn được tổ chức hàng năm. Tế đàn trước đây nằm cách địa điểm hiện tại khoảng 50m về phía đông bắc và Hòn đá Tưởng niệm Seong Sam-mun có thể được thấy cách đó 30m ở phía trước ngôi làng.

  • Di tích lịch sử Seong Sam-mun1