본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đời sống sinh hoạt Hàn quốc

Đời sống sinh hoạt Hàn quốc

Cho biết các thông tin về hỗ trợ người kết hôn di trú như Trung tâm hỗ trợ gia đình Đa văn hóa, Chương trình Hội nhập xã hội.

Chương trình cơ bản Trung tâm hỗ trợ gia đình Đa văn hóa

Chương trình cơ bản Trung tâm hỗ trợ gia đình Đa văn hóa - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Gia đình Đa văn hóa (người kết hôn di trú , bạn đời, con cái, con cái nhập cư theo gia đình) Hỗ trợ đời sống sinh hoạt gia đình, dạy tiếng Hàn quốc, giáo dục gia đình, giáo dục tìm hiểu Đa văn hóa, tư vấn, giáo dục kiến thức cơ bản khi xin việc làm, liên kết với nơi làm việc Đăng kí tại trung tâm hỗ trợ gia đình Đa văn hóa gần nhất (tiến hành liên tục trong cả năm) 1577-5432
02-3140-2281
Bộ gia đình phụ nữ

Dịch vụ thông biên dịch người kết hôn di trú

Dịch vụ thông biên dịch người kết hôn di trú - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Gia đình Đa văn hóa và cơ quan liên quan
  • Cung cấp các dịch vụ biên phiên dịch và thông tin liên quan đến quốc tịch/sojourn khi sử dụng các tổ chức công chẳng hạn như các tổ chức hành pháp và tư pháp, bệnh viện, đồn cảnh sát, v.v.
  • Cung cấp thông tin và tư vấn về mang thai, sinh con, chăm sóc trẻ, v.v.
Đăng kí tại trung tâm hỗ trợ gia đình Đa văn hóa gần nhất (tiến hành liên tục trong cả năm ) 1577-5432
02-3140-2298
Bộ gia đình phụ nữ

Hỗ trợ kết nối mạng người kết hôn di trú

Hỗ trợ kết nối mạng người kết hôn di trú - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người kết hôn di trú Hình thành các hội, chia sẻ thông tin thông qua Netwok người kết hôn di trú theo từng địa phương, từng nước xuất thân Kiểm tra thông báo trên mạng thông tin tổng hợp rồi đăng kí: http://www.socinet.go.kr Gọi 1345 không cần mã vùng Bộ Tư pháp

Điều hành chương trình hòa hợp xã hội

Điều hành chương trình hòa hợp xã hội - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Tất cả người nhập cư và công dân Dạy tiếng Hàn và kiến thức về xã hội Hàn Quốc Đăng ký thành viên tại Mạng Thống Nhất Nhập Cư & Xã Hội: http://www.socinet.go.kr Gọi 1345 không cần mã vùng Bộ Tư pháp

Chương Trình Happy Start

Chương Trình Happy Start - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người nhập cư diện kết hôn

Người nhập cư nào đã nhập cảnh lần đầu vào Hàn Quốc có đăng ký ngoại kiều 3 tháng trở xuống.

  • Doanh nghiệp liên quan đến nhập cư bao gồm sojourn và quốc tịch.
  • Cung cấp hướng dẫn có thông tin về sinh hoạt cơ bản và định cư, và các chính sách hỗ trợ người nhập cư diện kết hôn.
  • Bố trí gặp gỡ những người nhập cư diện kết hôn cao tuổi.
Đăng ký thành viên tại Mạng Thống Nhất Nhập Cư & Xã Hội: http://www.socinet.go.kr Gọi 1345 không cần mã vùng Bộ Tư pháp

Giáo dục nông nghiệp cơ bản cho phụ nữ kết hôn di trú

Giáo dục nông nghiệp cơ bản cho phụ nữ kết hôn di trú - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Phụ nữ kết hôn di trú cư trú tại vùng nông thôn Giáo dục về thuật ngữ nông nghiệp, giới thiệu về nông nghiệp cơ bản, và hướng dẫn sử dụng dụng cụ làm nông. Liên hệ với hợp tác xã nông nghiệp khu vực và đăng ký. Hợp tác xã nông nghiệp khu vực Bộ Nông Nghiệp, Lương Thực và Nông Vụ

Giáo dục về nông nghiệp theo nhu cầu 1:1 cho phụ nữ kết hôn di trú cư trú tại nông thôn

Giáo dục về nông nghiệp theo nhu cầu 1:1 cho phụ nữ kết hôn di trú cư trú tại nông thôn - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Đào tạo trực tiếp bằng cách kết nối những phụ nữ di trú qua kết hôn ở vùng nông thôn với những nữ nông dân dày dạn kinh nghiệm (người đào tạo) Giáo dục về nông nghiệp 1:1 theo nhu cầu cá nhân với một nữ nông dân chuyên môn (tư vấn viên) dành cho phụ nữ nhập cư nào đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản. Liên hệ với hợp tác xã nông nghiệp khu vực địa phương và đăng ký. Hợp tác xã nông nghiệp khu vực Bộ Nông Nghiệp, Lương Thực và Nông Vụ

Qúa trình hỗ trợ định cư nông thôn gia đình Đa văn hóa

Qúa trình hỗ trợ định cư nông thôn gia đình Đa văn hóa - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Tham gia theo đơn vị gia đình (người kết hôn di trú và bạn đời, bố mẹ chồng, con cái) 2~4 người Chương trình giáo dục này thực hiện theo một chương trình học tập trung vào trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, nâng cao sự nhân thức đa văn hóa, giáo dục trẻ em đa văn hóa, giáo dục nông nghiệp và nghề nông, v.v. Liên hệ với Viện Đào Tạo Lãnh Đạo Nongchon Sarang. Viện Đào Tạo Lãnh Đạo Nongchon Sarang: 031-965-3820 Bộ Nông Nghiệp, Lương Thực và Nông Vụ

Dịch vụ thông tin Đa văn hóa Dibrary portal

Dibrary Portal Service for Multicultural Information - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Gia đình Đa văn hóa , người nước ngoài, người làm việc liên quan tới Đa văn hóa, người nghiên cứu và người dân thường Điều hành các Contents, Blog Đa văn hóa, thông tin sách Đa văn hóa, thông tin Đa văn hóa ( 7 ngôn ngữ)

Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Tagalog

http://multiculture.dibrary.net 02-3483-8821 Bộ văn hóa thể thao du lịch