본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ xin việc làm

Hỗ trợ xin việc làm

Cho biết các thông tin hỗ trợ xin việc làm đa dạng giúp cho việc thích ứng và nhập cư ổn định đời sống sinh hoạt Hàn quốc.

Điều hành thực tập phụ nữ kết hôn di trú Trung tâm phụ nữ làm việc mới (Trung tâm Seil)

Điều hành thực tập phụ nữ kết hôn di trú Trung tâm phụ nữ làm việc mới (Trung tâm Seil) - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Phụ nữ nhập cư diện kết hôn nào muốn xin việc và đã đăng ký tại trung tâm Women's New Job Center. Hỗ trợ tiền chi viện cho nơi làm việc ( nơi tuyển dụng) trên trong trường hợp liên kết với nơi làm việc ( nơi tuyển dụng) mà phụ nữ kết hôn di trú đang thực tập thông qua Trung tâm phụ nữ làm việc mới Đăng kí tìm việc tới Trung tâm phụ nữ làm việc mới và đăng kí thực tập cho phụ nữ kết hôn di trú 1544-1199 (Số điện thoại tư vấn) Bộ gia đình phụ nữ (Ban hỗ trợ phụ nữ gián đoạn kinh nghiệm)

Điều hành việc huấn luyện đào tạo nghề nghiệp trung tâm phụ nữ làm việc mới (Trung tâm Seil)

Điều hành việc huấn luyện đào tạo nghề nghiệp trung tâm phụ nữ làm việc mới (Trung tâm Seil) - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Phụ nữ nhập cư diện kết hôn nào muốn xin việc và đã đăng ký tại trung tâm Women's New Job Center. Gồm có thông tin về các nghề dành cho phụ nữ, có đào tạo nâng cao cân nhắc khả năng làm việc của đương đơn, cùng với các chương trình học đào tạo kỹ năng chuyên môn, v.v.

Phụ nữ nào trong một nhóm bất lợi về tuyển dụng (nhóm thu nhập thấp, chủ hộ là nữ, người nhập cư diện kết hôn, người cao tuổi, v.v.) sẽ được ưu tiên khi tuyển học viên.

636 buổi học sẽ được tổ chức từ tháng 3-tháng 11, 2014 (Lịch chi tiết có thể thay đổi).

Liên hệ với Trung Tâm Saeil tương ứng: http://saeil.mogef.go.kr/ 1544-1199 (Số điện thoại tư vấn) Bộ gia đình phụ nữ (Ban hỗ trợ phụ nữ gián đoạn kinh nghiệm)

Chương trình đào tạo giảng viên hai ngôn ngữ

Chương trình đào tạo giảng viên hai ngôn ngữ - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Phụ huynh gia đình Đa văn hóa có khả năng nói giỏi tiếng Hàn quốc và tiếng mẹ đẻ Giáo dục đào tạo giảng viên hai ngôn ngữ Đăng ký tại Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Đa Văn Hóa của Đại Học Giáo Dục Quốc Gia Gyeongin. 031-470-6361 Bộ Giáo Dục

Chương trình hỗ trợ xin việc làm phụ nữ kết hôn di trú

Chương trình hỗ trợ xin việc làm phụ nữ kết hôn di trú - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người kết hôn di trú Giới thiệu việc làm thông qua tư vấn sau khi đăng kí tìm việc tìm người Đăng kí Trung tâm tuyển dụng , Trung tâm hỗ trợ gia đình Đa văn hóa (tiến hành trong cả năm) Không mã vùng 1350 Bộ lao động tuyển dụng

Chế độ thẻ học ngày mai ( Chế độ phát triển năng lực nghề nghiệp)

Chế độ thẻ học ngày mai ( Chế độ phát triển năng lực nghề nghiệp) - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người nhập cư diện kết hôn, v.v.

Người trước đây thất nghiệp có lịch sử đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, hoặc người mới thất nghiệp không có đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và đang tìm việc.

 • Cá nhân có thể đăng ký một tài khoản mà không cần thực hiện các hoạt động trước tuyển dụng lên đến 2 lần trở lên.
 • Số tiền giới hạn hỗ trợ tài chính đến 3 triệu KRW.

  Ứng viên cho gói thành công trong tuyển dụng gồm có: Người chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên, người nhập cư diện kết hôn, thanh thiếu niên có nguy cơ, người thụ hưởng phúc lợi an sinh cơ bản quốc gia, và thành viên của các hộ gia đình có thu nhập thấp.

 • Miễn chi phí cá nhân: Người thụ hưởng phúc lợi an sinh cơ bản quốc gia, người tham gia dự án gói thành công trong tuyển dụng.
Hãy đến trung tâm việc làm của quận địa phương và nhận dịch vụ tư vấn để đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo.

Sau khi đăng ký, mất tối thiểu 2 tuần để nhận được thẻ tài khoản.

Không mã vùng 1350 Bộ lao động tuyển dụng

Điển hình phụ nữ thành công trong công việc

Điển hình phụ nữ thành công trong công việc - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người nhập cư diện kết hôn, v.v. Cung cấp chương trình đào tạo hỗ trợ tuyển dụng cho những người thuộc nhóm có bất lợi trong tuyển dụng, bao gồm người nhập cư diện kết hôn và người có thu nhập thấp. Để nộp đơn, hãy đến trung tâm việc làm của quận cư trú địa phương, hoặc đăng ký qua đường bưu điện hoặc trực tuyến:
http://www.work.go.kr/pkg/content05/05_002.do
Không mã vùng 1350 Bộ lao động tuyển dụng

Hướng dẫn trực tiếp IT Đa văn hóa

Hướng dẫn trực tiếp IT Đa văn hóa - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Phụ nữ nhập cư diện kết hôn và các gia đình đa văn hóa Có đào tạo dành cho người nhập cư diện kết hôn về khả năng tiếng Hàn và CNTT để trở thành những người đi đầu về CNTT đa quốc gia. Cá nhân phải đến các gia đình đa văn hóa cùng quốc tịch và cung cấp dịch vụ giáo dục CNTT và thông tin liên quan đến việc định cư tại Hàn Quốc. Truy cập trang web giáo dục CNTT dành cho công dân để đọc thông báo và đăng ký:
http://www.itstudy.or.kr
02-3660-2566/2710 Bộ An Ninh và Hành Chính Công

Chương trình đào tạo điều phối viên y khoa dành cho người nước ngoài

Chương trình đào tạo điều phối viên y khoa dành cho người nước ngoài - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
 • Người nước ngoài nào muốn làm điều phối viên y khoa (Nga, Trung Đông, Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Nhật Bản, v.v.) phải đáp ứng một trong các yêu cầu bên dưới:
  • Nhân viên y tế và có kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến chuyên gia chăm sóc sức khỏe
  • Đạt Trình Độ 3, 4 trở lên trong kỳ thi trình độ tiếng Hàn (TOPIK)
  • Có bằng cử nhân trở lên do một trường đại học của Hàn Quốc cấp (bất kể ngành gì)
  • Cư trú tại Hàn Quốc trong 3 năm trở lên
 • Đào tạo các điều phối viên y khoa để mời và tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài
 • Miễn phí đào tạo
 • Nộp các giấy tờ liên quan chẳng hạn như đơn đăng ký học, kê khai cá nhân và kế hoạch sử dụng chương trình đào tạo, điểm kiểm tra ngôn ngữ hoặc các giấy tờ liên quan khác

  Thông báo sẽ được đăng trực tuyến vào đầu năm:http://www.kohi.or.kr

Viện Phát Triển Nhân Lực Cho Ngành Y Tế & Phúc Lợi Hàn Quốc 02-3299-1420 Bộ phúc lợi xã hội