본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ y tế

Hỗ trợ y tế

Cho biết về các chương trình hỗ trợ y tế cho gia đình Đa văn hóa như kiểm tra sức khỏe miễn phí và các chương trình hỗ trợ khác.

Phòng khám răng tại nhà Chigwasarang

Phòng khám răng tại nhà Chigwasarang - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người bảo hộ và con cái gia đình đang cho đi học như Gia đình Đa văn hóa , phụ nữ kết hôn di trú và con cái, Gia đình một bố hoặc mẹ, gia đình ở với ông bà Khám kĩ ( lần 2) cho bệnh nhân khoa răng, trám Florua, kiểm tra răng miệng miễn phí Đăng kí tại trung tâm hỗ trợ gia đình Đa văn hóa gần nhất (Trung tâm sức khỏe gia đình ) của quận, huyện, thành phố 1577-5432 Bộ gia đình phụ nữ

Điều hành trung tâm sức khỏe tinh thần

Điều hành trung tâm sức khỏe tinh thần - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người kết hôn di trú và con cái Cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tinh thần miễn phí Liên hệ với trung tâm cải thiện sức khỏe tâm thần của thành phố địa phương ('-gun' hoặc '-gu') và sử dụng 1577-0199 Đường Dây Nóng về Y Tế và Phúc Lợi Công: 129 Bộ phúc lợi xã hội

Chương trình nâng cao sức khỏe phụ nữ kết hôn di trú

Chương trình nâng cao sức khỏe phụ nữ kết hôn di trú - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Phụ nữ nhập cư diện kết hôn, phụ nữ mang thai có nguy cơ cao Cung cấp các buổi tư vấn và giáo dục định kỳ về trước và sau khi sinh con cho phụ nữ mang thai có đăng ký. Liên hệ với trung tâm y tế tương ứng và sử dụng Đường Dây Nóng về Y Tế và Phúc Lợi Công: 129 Bộ phúc lợi xã hội

Chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế cho tầng lớp khó khăn như người lao động nước ngoài

Chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế cho tầng lớp khó khăn như người lao động nước ngoài - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Phụ nữ kết hôn di trú và con cái trước khi nhập quốc tịch, người lao động nước ngoài không nhận được lợi ích y tế dựa vào các chế độ bảo đảm y tế, người tị nạn và con cái

Trường hợp đã tham gia vào bảo hiểm y tế thì không được hỗ trợ

Phí khám điều trị bán trú cho trẻ em, phí khám trước khi sinh cho phụ nữ mang thai, tổng phí điều trị phẫu thuật khi nhập viện và bán trú Liên hệ với cơ quan tự quản tương ứng và sử dụng Liên hệ với cơ quan tự quản tương ứng. Bộ phúc lợi xã hội