본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Thông tin du lịch

Nơi sinh của Manhea Han Young Un

Nơi sinh của Manhea Han Young Un

Nơi sinh của Manhea Han Young Un

Đây là nơi sinh ra thầy Man Hae Han Young Un người lãnh đạo phong trào đấu tranh độc lập. Ông đã viết 3 trang công ước về tuyên ngon độc lập cho cuộc đấu tranh của 33 người ngày 2/3/1919.

Năm 1926 ông xuất gia và đi đầu trong hoạt động văn học kháng chiến.

Nơi sinh của ông ở hướng có nhiều ánh sáng bên lưng ngọn núi thấp, nơi đây đã được tạo thành công viên cho người dân để không bị mục nát. Khu nhà là nhà ngói phía trước có 3 gian, phía bên có 2 gian, phía cổng của khu nhà có gian trưng bày tác phẩm văn học Man Hae để người thăm quan có thể biết được cuộc đời của ông.

  • Nơi sinh của Manhea Han Young Un
1
  • Nơi sinh của Manhea Han Young Un
2
  • Nơi sinh của Manhea Han Young Un
3
  • Nơi sinh của Manhea Han Young Un
4
  • Nơi sinh của Manhea Han Young Un
5
  • Nơi sinh của Manhea Han Young Un
6
  • Nơi sinh của Manhea Han Young Un
7
  • Nơi sinh của Manhea Han Young Un
8