본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Giới thiệu về Hongseong

Linh vật

Linh vật

Linh vật của huyện Hongseong nhấn mạnh hình ảnh của huyện Chuksan cùng với tượng trưng cho “Phúc” và “Phú” tạo ra hình ảnh bên trong người dân huyện Hongseong và tượng trưng cho sự thân thiện, đáng yêu và hình ảnh huyện Hongseong phong phú giàu có của thế kỷ 21.

Đóng vai trò kết nối một cách thân thiết quan hệ với người dân nơi đây, linh vật được phát triển để truyền đạt thông điệp thông báo tới người dân, thức tỉnh hoạt động làm cho việc giao tiếp tình cảm được nâng lên một bậc và tạo ra một hình ảnh dịch vụ hành chính thân thiện.