본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ giáo dục

Hỗ trợ giáo dục

Cho biết các thông tin hỗ trợ đa dạng như dạy tiếng Hàn cho người kết hôn di trú, các phương pháp hướng dẫn sinh hoạt cho con cái.

Educational Visit Services

Educational Visit Services - Name of the Service, Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Name of the Service Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Dịch vụ dạy tiếng Hàn quốc Người kết hôn di trú (nhập cảnh dưới 5 năm), con cái nhập cư theo gia đình (dưới 18 tuổi) Cung cấp thông tin học tiếng Hàn, tư vấn gia đình, hỗ trợ tinh thần, đời sống sinh hoạt Hàn quốc Đăng kí tại trung tâm hỗ trợ gia đình Đa văn hóa gần nhất (tiến hành trong cả năm ) 1577-5432
02-3140-2286
Bộ gia đình phụ nữ
Dịch vụ giáo dục bố mẹ Người kết hôn di trú dưỡng dục con cái dưới 3 ~ 12 tuổi Hỗ trợ 3 lần dịch vụ theo chu kì đời sống, hướng dẫn sinh hoạt gia đình, trường học, quản lí sức khỏe và dinh dưỡng, hình thành tốt mối quan hệ bố mẹ con cái, bố mẹ trưởng thành ( mang thai, trẻ sơ sinh, kì trẻ nhỏ, kì niên thiếu) 1577-5432
02-3140-2286
Dịch vụ sinh hoạt con cái Con cái gia đình Đa văn hóa (Từ 3~10 tuổi ) Hướng dẫn đọc sách, phát biểu thảo luận, hướng dẫn làm bài tập, thói quen sinh hoạt cơ bản, sức khỏe và an toàn, sinh hoạt gia đình, hướng dẫn tương lai 1577-5432
02-3140-2286

Chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ

Chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ - Đối tượng, Nội dung, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Liên hệ Bộ ngành liên quan
Con cái gia đình Đa văn hóa (dưới 12 tuổi) Đánh giá và dạy tiếng Anh (giáo dục cá nhân và nhóm) 1577-5432
02-3140-2296
Bộ gia đình phụ nữ

Điều hành Rainbow School cho trẻ em nhập cảnh theo gia đình

Điều hành Rainbow School cho trẻ em nhập cảnh theo gia đình - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Thanh thiếu niên nhập cư cùng gia đình (9~24 tuổi) Mentoring, tiếng Hàn sinh hoạt cơ sở, xuất thân và quan hệ với bạn bè, hướng tương lai, hướng dẫn học hành Đăng kí qua điện thoại (tiến hành trong cả năm ) Số Điện Thoại Chính:
02-733-7587
Tư Vấn Nhập Học:
02-722-2585
Bộ gia đình phụ nữ

Bảo tàng dân tộc học quốc lập Giáo dục một cách đa dạng văn hóa thanh thiếu niên (Global Weekend)

Gặp thế giới trong bảo tàng (Global Kitchen, Xem nấu ăn và xem thế giới )

Gặp thế giới trong bảo tàng (Global Kitchen, Xem nấu ăn và xem thế giới ) - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Lớp hoạt động trải nghiệm cấp sơ trung và trung học
 • Chương trình đa dạng văn hóa với chương trình học liên quan

  Các nội dung giáo dục và lịch học có thể thay đổi tùy vào bảo tàng.

 • Chương trình đa dạng văn hóa chú trọng ẩm thực đa văn hóa
Sau khi tư vấn qua điện thoại, đăng ký qua e-mail: minbakedu@korea.kr

Có thể nộp đơn đăng ký trùng nhau cho một tổ chức duy nhất.

02-3704-3121/3131 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

Điều hành phát triển các chương trình Đa văn hóa Bảo tàng quốc lập trung ương

Điều hành phát triển các chương trình Đa văn hóa Bảo tàng quốc lập trung ương - Đối tượng, Nội dung, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Các gia đình đa văn hóa Chương trình đa văn hóa được phát triển và điều hành hàng năm:

Truy cập trang web để biết chi tiết

http://www.museum.go.kr
Quy trình đăng ký là khác nhau đối với từng chương trình.

Tham khảo trang web để biết chi tiết

http://www.museum.go.kr
02-2077-9297/9300 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

Dịch vụ Contents thúc đẩy việc đọc dành cho gia đình Đa văn hóa

Dịch vụ Contents thúc đẩy việc đọc dành cho gia đình Đa văn hóa - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Các gia đình đa văn hóa, người nước ngoài và công dân Truyện dân gian và truyện thiếu nhi sáng tạo được cung cấp dưới dạng hình động flash điện tử

Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Mông Cổ, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Thái, tiếng Tagalog (Philippin), tiếng Nga, tiếng Khmer (Campuchia)

Truy cập trang web: storytelling.nlcy.go.kr 02-3413-4800 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

Phát triển tài liệu học tập tại nhà dành cho con em gia đình Đa văn hóa

Phát triển tài liệu học tập tại nhà dành cho con em gia đình Đa văn hóa - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Con em gia đình Đa văn hóa
 • Giai đoạn 1 (Giai đoạn nói tiếng ) làm truyện tranh và sách học tại nhà dùng cho 3~4 tuổi
 • Giai đoạn 2(Giai đoạn chơi chữ ) làm truyện tranh và sách học tại nhà dùng cho 5~6 tuổi
 • Giai đoạn 3 (Giai đoạn chơi tiếng quốc ngữ ) làm truyện tranh và sách học tại nhà dùng cho trẻ em ngay trước tuổi đến trường
Tải giáo trình: http://kids.korean.go.kr 02-2669-9775 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

Hỗ trợ điều hành chương trình giáo dục, văn hóa, lập các phòng tài liệu đa văn hóa trong thư viện

Hỗ trợ điều hành chương trình giáo dục, văn hóa, lập các phòng tài liệu đa văn hóa trong thư viện - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Gia đình Đa văn hóa , người nước ngoài, người dân thường
 • Phòng tham khảo đa văn hóa có ở các thư viện công cộng sau đây:

  Thư Viện Tưởng Niệm Lee Jinah, Thư Viện Guro, Thư Viện Namsan, Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình Đa Văn Hóa Namgu, Thư Viện Jeongpyeong-gun, Thư Viện Công Cộng Yeonggwan

 • Hỗ trợ hoạt động của các chương trình trải nghiệm văn hóa đa dạng toàn cầu tại các thư viện công cộng.

  103 thư viện công cộng ở 16 cơ quan tự quản trên toàn quốc.

 • Truy cập trang web để biết chi tiết về các thư viện này:
  http://www.mcst.go.kr/web/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=13434
Liên hệ thư viện liên quan Liên hệ với thư viện tương ứng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

Cung cấp dữ liệu giáo dục tiếng Hàn

Cung cấp dữ liệu giáo dục tiếng Hàn - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người nhập cư diện kết hôn, các gia đình đa văn hóa, v.v. Alkongdalkong Tài liệu học tiếng Hàn dành cho vợ/chồng (phiên bản tiếng Hoa và tiếng Việt) Truy cập trang web của Viện Ngôn Ngữ Quốc Gia Hàn Quốc để đọc bản tin báo cáo: http://www.korean.go.kr/09_new/data/report_list.jsp 02-3276-0700 Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch
 • Cung cấp hướng dẫn về tiếng Hàn dành cho người nhập cư diện kết hôn
 • Cung cấp 'Aja Aja Korean' cho người lao động nhập cư
Truy cập trang web của Viện Ngôn Ngữ Quốc Gia Hàn Quốc để đọc bản tin ấn phẩm điện http://www.korean.go.kr/09_new/data/ebook_list.jsp
Cung cấp thông tin toàn diện liên quan đến việc học tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho người nhập cư diện kết hôn Trang web Nuri Sejong Hakdang: www.sejonghakdang.org 02-3276-0700

Sản xuất và phát sóng chương trình dạy tiếng Hàn quốc

Sản xuất và phát sóng chương trình dạy tiếng Hàn quốc - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Người nhập cư diện kết hôn, các gia đình đa văn hóa, v.v.
 • Phát sóng chương trình tiếng Hàn dành cho người nhập cư diện kết hôn:
  • EBS Durian (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt)
 • Phát sóng chương trình tiếng Hàn cho trẻ em con của các gia đình đa văn hóa:
  • Chương trình 'TV Kindergarten Panipani', 'Letter Play with Haebaba and Ddona' của KBS 2T
Tham khảo trang web tương ứng: Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

Gói Đa văn hóa

Gói Đa văn hóa - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Tổ chức giáo dục, công dân, các gia đình đa văn hóa và trẻ em liên quan đến đa văn hóa
 • Phát triển và điều hành Multicultural Ggureomi
  • 'Multicultural Ggureomi' là các tài liệu học tập cung cấp trải nghiệm đa dạng văn hóa cho trẻ em.
  • Nội dung: Ggureomi Mông Cổ, Ggureomi Việt Nam, Ggureomi Philippin, Ggureomi Hàn Quốc, Ggureomi Uzbekbekistan
  • Dịch vụ cho thuê: Cho các tổ chức thuê dữ liệu và tài liệu liên quan đến trải nghiệm đa văn hóa.
  • Trang web: http://kidsnfm.go.kr:8080/culturebox/
 • Điều hành viện bảo tàng thiếu nhi
  • Vươn xa phát triển: Chúng tôi phát triển các triển lãm, chương trình giáo dục mang tính thí nghiệm (với các trường học, lớp học dành cho học sinh kém may mắn, v.v.), các nội dung trực tuyến và một viện bảo tàng và thư viện di động dành cho thiếu nhi.
  • Trang web: http://www.kidsnfm.go.kr
 • Multicultural Ggureomi (Hộp)
  • Điền vào mẫu đơn và nộp. Nhận xác nhận qua điện thoại, ghé văn phòng để nhận Hộp Đóng Góp Đa Văn Hóa, và gửi lại hộp Điền vào chứng nhận gửi lại và báo cáo kết quả hoạt động.

   Truy cập trang web để biết chi tiết về cách sử dụng Ggureomi.

 • Viện bảo tàng thiếu nhi:
 • Multicultural Ggureomi: 02-3704-4506/4507/4512
 • Viện bảo tàng thiếu nhi:
  • Thắc mắc về triển lãm: 02-3704-4540
  • Thắc mắc về giáo dục: 02-3704-4523
Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

Chương trình Mentoring sinh viên

Chương trình Mentoring sinh viên - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Sinh viên đại học trên toàn quốc đang đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn học sinh gia đình Đa văn hóa Hỗ trợ hỏng bổng lao động cho sinh viên đang hướng dẫn học tập cho học sinh gia đình Đa văn hóa Lựa chọn quản lí sinh viên Mento tại trường Đại học mà quỹ khuyến học chỉ định 02-2259-2647 Bộ Giáo Dục

Dịch vụ nâng cao khả năng nhận thức trẻ em

Dịch vụ nâng cao khả năng nhận thức trẻ em - Đối tượng, Nội dung, Phương pháp đăng kí, Liên hệ, Bộ ngành liên quan
Đối tượng Nội dung Phương pháp đăng kí Liên hệ Bộ ngành liên quan
Dành cho trẻ em từ 2-6 tuổi, có ngày sinh nằm trong khoảng 1.1.2008-31.12.2012. (Thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình bằng 100% trở xuống.)
 • Thời lượng phục vụ: 10 tháng
 • Các dịch vụ được cung cấp:
  • Các hoạt động đọc sách: Một lần mỗi tuần, 4 lần mỗi tháng trở lên (20 phút trở lên mỗi buổi)
  • Các sách được cung cấp: 4 cuốn mỗi tháng trở lên
  • Hướng dẫn và tư vấn đọc dành cho cha mẹ: Một lần trở lên mỗi tháng
Đăng ký trực tuyến tại một văn phòng '-eup/-myeon' hoặc trung tâm cư trú '-dong' (quận): http://www.bokjiro.go.kr Tổng đài phúc lợi xã hội 129 Bộ phúc lợi xã hội